Patty Aalbersberg, beeldend kunstenares wonend en werkend in Hoogeveen. Afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag 1986.

Cursus

Ik begin in Okt 2024 weer met cursussen.